Adaugă alertă de preț

Legile cererii şi ofertei

Publicat de Daniel Vasilev în categoria Școala de Aur în data de 17.06.2021
Preț aur (XAU-RON)
10787 RON/oz
  
+ 46 RON
Preț argint (XAG-RON)
126 RON/oz
  
+ 1 RON
Cerere și ofertă

Fenomenele cererii și ofertei reprezintă de fapt două legi ce stau la căpătâiul oricărui manual de economie. Cu toate acestea, seria educațională Școala de Aur face o excepție, deoarece există și alte mecanisme mai importante care trebuie înțelese.

În orice caz, legea cererii și a ofertei sunt două concepte fundamentale care ne permit să înțelegem lumea din jurul nostru și modul în care piețele interacționează. Ele stau la baza multor alte fenomene care au loc în cadrul piețelor.

Din articolul „Cum se formează prețurile și valoarea ” știm că valoarea este subiectivă, iar cererea și oferta dau naștere prețurilor pieței. Cu toate acestea, în acest articol vom analiza exact cum se derivă legea cererii și ofertei, cum funcționează în mod specific și ce se înțelege prin economie atunci când vorbim despre aceste două definiții.

Legea cererii

Cererea reprezintă nevoile de bunuri si servicii care se satisfac prin intermediul pieței, adică prin vânzare-cumpărare. Cererea are drept suport puterea de cumpărare a oamenilor; de aceea, ea exprimă, în același timp, cantitatea de bunuri si servicii cerute, la un moment dat, la prețurile existente, considerând date veniturile și preferințele cumpărătorilor. Poate fi individuală, adică din partea unui singur cumpărător la un bun economic sau la altul, sau totală, adică din partea tuturor cumpărătorilor la bunul sau serviciul respective. Conform legii cererii, pe măsură ce prețul crește, cantitatea de bunuri consumate scade. Prin urmare, curba cererii este prezentată ca un grafic descendent.

Curba cererii arată cât de mult dintr-un produs va fi achiziționat la un anumit preț, de obicei într-un anumit moment. Curba în sine este exprimată prin grafic, pe a cărei abscisă este cantitatea cerută și pe ordonată – prețul.

Cum se extrage curba cererii

Imaginați-vă că diferiți oameni vor (sau nu) să cumpere aur. La prețul corespunzător al aurului, cererea lor va fi următoarea:[1]

Tabelul 1: Vezi aur

  Suma solicitată de uncii de troy la prețul corespunzător
Preț per uncie troy (în dolari) Jennifer Beth Jim David Scul Julian Cererea totală a pieței
2500 0 0 0,5 1 13 0 14,5
2400 0 0 0,5 1,5 13 0 15
2300 0 0 1 2 13 0 16
2200 0 0 1 2,5 13 0 16,5
2100 0 0 1 3 13 0 17
1800 1,5 0 2 3 13 0 19,5
1700 2,5 0 2 5 13 0 22,5
1600 4 0 2 5 13 0 24,5
1500 8 0 4 5 13 0 30
1400 10,7 6,3 4 15 13 0 49
1300 14,7 6,3 8 15 13 0 57
1200 14,7 6,3 8 15 13 0 57
0 14,7 6,3 8 15 13 0 57

De aici putem obține curba cererii pentru această piață. Curbele sunt marcate în general cu litera latină D. După cum vom vedea mai jos, cererea din grafic este de obicei stilizată. Același lucru este valabil și pentru curba ofertei.

Graficul 1: curba de căutare

Curba cererii de aur

Legea aprovizionării

Legea aprovizionării reprezintă relația dintre cantitatea de unități produse a unor bunuri sau servicii la orice preț. Cu alte cuvinte, exprimă cât de mulți producători sunt dispuși să livreze un produs indiferent de preț. Producătorul, în timp ce crește prețul mărfurilor, încearcă să crească volumul producției pentru a atinge obiectivul întreprinderii – profit. Creșterea prețurilor duce la faptul că alți producători încep să se angajeze în această producție, ceea ce contribuie la creșterea ofertei. Din acest motiv, curba ofertei (S) este ascendentă.

Revenind la exemplul de mai sus, imaginați-vă că există trei producători de aur pe piața noastră ipotetică. Aceștia produc următoarele cantități la un preț corespunzător al aurului:

Tabelul 2: Aprovizionarea cu aur

Cantitatea de aur furnizată
Preț per uncie troy (în dolari) GoldBest GoldMax GoldUltra Oferta totală pre-piață (în uncii troy)
2500 70 200 20 290
2400 55 200 20 275
2300 40 200 20 260
2200 30 180 0 210
2100 25 150 0 175
1800 19 120 0 139
1700 17 100 0 117
1600 15 50 0 65
1500 10 20 0 30
1400 0 15 0 15
1300 0 0 0 0
1200 0 0 0 0
0 0 0 0 0

De aici putem deriva curba ofertei:

Graficul 2: Curba ofertei

Curba ofertei de aur

Preț de echilibru în cerere și ofertă

Prețul de echilibru pentru piață este acela în cadrul căruia oferta și cererea sunt echilibrate. Asta înseamnă că suma dintre ele este zero. În teorie, dacă producătorii încearcă să vândă mai mult decât se solicită pe piața de echilibru, există o ofertă excesivă. În cazul în care cantitatea oferită este mai mică decât prețul de echilibru, există un deficit sau o penurie .

În exemplul nostru ipotetic, prețul de echilibru al aurului este de 1.500 dolari pe uncie, pentru că la acest preț oferta și cererea sunt „echilibrate”, iar prețul de echilibru este, de asemenea, locul în care curbele cererii și ofertei se intersectează.

Mișcarea de curbe și mișcarea pe curbe

Am înțeles despre curbele cererii și ofertei că exprimă cantitatea de bunuri pe care consumatorii sunt dispuși să le cumpere și producătorii sunt dispuși să le livreze, la orice preț. Astfel curbele sunt dinamice și se pot observa atât mișcări în punctele individuale ale curbei, cât și mișcarea curbelor.

Când prețul crește, cantitatea cerută va scădea. Apoi, există o mișcare de-a lungul curbei cererii și o scădere a cantității. În schimb, pe măsură ce prețul scade, cererea va crește. Dar dacă, brusc, mai mulți oameni migrează într-o anumită zonă, atunci întreaga curbă se va deplasa în sus și spre dreapta (adică crește), deoarece se va crea o nouă cerere. Același lucru este valabil și pentru acțiunea inversă.

Graficul 3: Mișcarea curbei cererii spre dreapta

Prețul de echilibru, cerere și ofertă

Există mai multe prețuri ale aurului pe piețe. Prețurile sunt afectate de volumul de aprovizionare cu aur. Anul trecut, rafinăriile s-au închis, iar prețurile la aur au crescut. Astfel, întreaga curbă a ofertei s-a deplasat spre stânga, deoarece întreaga ofertă a scăzut. Dacă ne-am imagina că, în loc să se închidă rafinăriile au fost deschise noi mine și producția a crescut, atunci curba ofertei s-ar fi deplasat spre dreapta.

Graficul 4: Mișcarea curbei de aprovizionare spre dreapta

Relația dintre preț și ofertă

Elasticitatea prețului ofertei și cererii

Curbele cererii și ofertei au o anumită pantă. Această pantă este determinată de elasticitatea fiecăreia dintre ele.

Elasticitatea cererii

Elasticitatea cererii arată cum modificarea prețului afectează cantitatea cererii. Revenind la ipoteticul nostru preț al aurului, dacă elasticitatea prețului este -2, înseamnă că o creștere a prețului aurului de 1% va duce la o scădere a cererii de 2%.

Elasticitatea se exprimă prin panta curbei cereri. Dacă panta este orizontală, va exista o cerere perfect elastică, unde la un preț al aurului, de exemplu, de 1.400 de dolari, cererea este infinită. Cererea complet inelastică înseamnă că nu există nicio modificare a cantității cerute, chiar dacă există o modificare a prețului. În acest caz, curba cererii este verticală.

Elasticitatea cererii indică, de obicei, măsura în care un produs poate fi înlocuit cu altul. Manualele de economie oferă adesea exemple de produse cu cerere elastic, cafeaua și ceaiul. Dacă prețul unor mărfuri crește, consumatorii le pot înlocui cu altele, iar efectul este similar. Produsele de care o persoană este dependentă, precum combustibilii, sunt considerate inelastice. Prin urmare, accizele pentru acestea sunt un obiect ușor de impozitat.

Elasticitatea ofertei

Ca și în cazul cererii, elasticitatea ofertei măsoară modul în care o modificare a prețului afectează producția. Poate fi perfect elastică (o cantitate nelimitată a unui anumit produs poate fi oferită la un anumit preț) sau complet inelastică (indiferent de preț, cantitatea oferită nu se modifică).

Produsele cu o elasticitate a prețului mai mare de 1 sunt considerate relativ elastice. Sunt produse ușor de fabricat, astfel încât aprovizionarea lor se poate schimba rapid. La acestea, schimbarea cantității oferite este mai mare decât schimbarea prețului. Produsele cu o elasticitate mai mică de 1 sunt relativ inelastice și li se aplică legi opuse.

Paradoxul valorii: ceea ce nu explică legea cererii și ofertei

Legea cererii și ofertei a fost elaborată de reprezentanții școlii clasice. Prin intermediul acestei legi, ei au încercat să explice de ce prețurile sunt așa cum sunt. În acest sens, legea cererii și ofertei face o treabă excelentă. Dar ea nu explică și alte fenomene.

Printre acestea se află diferența de prețuri între bunurile individuale, inclusiv cele de primă necesitate și cele de lux. Exemplul clasic compară apa și aurul. Evident, apa este mult mai necesară pentru supraviețuire, dar are, în general, o valoare de piață semnificativ mai mică decât prețul aurului.

În economie, acest lucru se numește „paradoxul valorii”. Reprezentanții clasicului și neoclasicului nu au reușit să îl rezolve, întâmpinând ulterior probleme teoretice semnificative. Puteți vedea căror factori se datorează acest lucru în articolul despre valoare.

Concluzie

Cel mai important lucru de reținut din legea cererii și ofertei este modul în care relaționează prețurile și cererea, precum și faptul că restricționarea producției sau a altor politici are un impact direct asupra prețului. Include două legi de bază care ne ajută să înțelegem multe alte efecte – atât teoretic, cât și în viața reală.

Există multe exemple în acest sens – nu numai atunci când aflăm despre schimbările în activitatea rafinăriilor și a minelor cu privire la prețul aurului. Dar știm deja la ce să ne așteptăm când auzim că recolta este slabă sau că există o penurie de produse pe piețe.

 

 

[1] Tabelele și graficele din acest articol au fost modificate din cartea lui Robert Murphy Lessons for the Young Economist.

Preț aur (XAU-RON)
10787 RON/oz
  
+ 46 RON
Preț argint (XAG-RON)
126 RON/oz
  
+ 1 RON

Poate vrei să citești