Adaugă alertă de preț

Relația dintre producție și economie și evoluția ei pe timp de criză

Publicat de Daniel Vasilev în categoria Școala de Aur în data de 30.03.2021
Preț aur (XAU-RON)
10786 RON/oz
  
+ 21 RON
Preț argint (XAG-RON)
126 RON/oz
  
+ 0 RON
producție, economie, criză

Dezvoltarea ciclului de boom și recesiune, cunoscută și sub denumirea de ciclul economic, este asociată cu consumul în creștere, în același timp ce economiile scad. Cauza se regăsește în reducerea artificială a ratelor dobânzilor la împrumuturi. Cu toate acestea ciclul economic are un impact și mai mare asupra producției.

Prin urmare, în acest punct o să facem cunoștință cu schimbările economice naturale și artificiale. Totul din perspectiva structurii producției.

Care este structura producției și cum se schimbă în funcție de economie

După cum a scris economistul Carl Menger:

Mi se pare că este de o mare importanță pentru știința noastră să se clarifice legăturile cauzale dintre mărfuri.

Ei bine, secvența și numărul etapelor de producție și interconectarea dintre acestea și consum poartă denumirea de structura producției. În structura producției toate etapele anterioare sunt etapele bunurilor de capital, iar fiecare etapă superioară duce la producția de mărfuri într-un stadiu inferior. Bunurile / etapele de capital se mai numesc „intermediare”. Și, cu cât structura producției este mai scurtă, cu atât este mai puțin dezvoltată o economie.

Producția este o funcție a următorilor factori: muncă, capital (adică economii), resurse naturale și timp. De asemenea, producția este influențată de factori precum economiile reale și ratele dobânzii. Procesele care stau la baza acestei structuri conduc la crearea a două tipuri de bunuri:

  • Bunuri de capital bunurile de capital sau resursele sunt utilizate pentru fabricarea altor bunuri utilizate în producție și nu sunt oferite utilizatorilor finali;
  • Bunuri de larg consum – bunurile și serviciile pe care noi, în calitate de consumatori, le avem la dispoziție.

Explicația de până acum sună precum una dintr-un manual de economie. Cu toate acestea, în mod concret, conceptul de structură a producției poate fi explicat cu următorul exemplu:

Când mergem la negustorul nostru de aur, vedem monede sau bare de aur expuse. Pentru a lua aceste forme, aurul a parcurs un drum foarte lung. 

Un alt exemplu care susține explicația noastră este structura producției de mașini. În acest caz, de la concept și până la produsul final avem o durată de realizare de aproximativ un deceniu și implicarea directă a numeroaselor industrii economice adiacente.

Un alt exemplu al structurii producției și al aplicării sale la un scenariu mai cotidian poate fi găsit în „Om, economie și stat”:

Pentru a face un sandviș cu șuncă pentru un bărbat care stă în fotoliu, soția sa trebuie să folosească energie pentru a despacheta pâinea, a tăia șunca, a așeza-o între felii și a o manevra. Toată această muncă poate fi numită slujba soției. Prin urmare, următorii factori de cooperare sunt direct necesari pentru livrarea bunurilor de consum: munca soției, pâinea și șunca din bucătărie și cuțitul.

De asemenea, trebuie să existe terenuri pe care să se construiască o cameră în care să aibă loc toate aceste activități. În plus, acest proces trebuie să dureze timp. Factorii de mai sus pot fi numiți factori de producție de prim ordin deoarece, în acest caz, sunt utilizați direct pentru a face un bun consumatorului. Cu toate acestea, mulți factori de producție de prima comandă nu există în formă finită în natură și trebuie să fie produși și cu ajutorul altor produse fabricate.

Astfel, pâinea din bucătărie ar trebui să fie produsă utilizând următorii factori: pâinea în magazin și munca soției de a aduce pâinea în casă. În procesul actual, aceștia reprezintă factori de producție de ordinul doi, deoarece sunt utilizați pentru a produce factori de producție de ordinul unu. Factorii de producție ai rândurilor superioare sunt cei care participă la producerea factorilor de producție ai rândurilor inferioare.

Crearea de noi etape în structura producției nu poate avea loc fără economii, adică fără capital.

Pentru a-și crește nivelul de trai, de exemplu, Robinson Crusoe, culege inițial nucile de cocos cu mâinile goale. Apoi el trebuie să lase deoparte (să salveze) unele dintre aceste nuci pentru a se hrăni în timp ce face o plasă de pescuit (forță de muncă, factori naturali) folosită ulterior pentru a-și crește producția de alimente.

Este timpul să observăm că producția precede consumul, deci este mai importantă din punct de vedere economic. Practic, fără ea nu va fi posibil să consumăm. Astfel, în teorie, proverbul de origine bulgară este complet adevărat: „Cine nu lucrează nu va mânca.

În economie, acest fapt poartă numele de Legea lui Say, denumită după Jean-Baptiste Say, conform căreia producția creează posibilitatea unei noi cereri.

În orice caz, indiferent dacă este vorba de Robinson sau de noi, cu cât structura producției crește în mod natural, cu atât este mai bună calitatea și longevitatea vieții noastre, deoarece avem acces la multe bunuri de consum, mai ieftine și mai sofisticate.

Această realitate poate fi dovedit analizând stocul de capital, să zicem, în Statele Unite.

Capitalul american (în dolari constanți din 2017)

Capitalul american (în dolari constanți din 2017)

Sursa: Rezerva Federală St. Louis

Triunghiul lui Hayek și creșterea naturală a producției

După cum a devenit deja evident, producția este o funcție a unor factori precum munca, pământul și resursele naturale, pe de o parte, și timpul și capitalul, pe de o alta.

Pe măsură ce economiile cresc, costurile de consum se micșorează, ceea ce reduce cererea în etapa finală a structurii producției, respectiv cererea pentru bunurile de capital de nivelul doi.

În același timp, rata dobânzii pentru întreprinderi este în scădere, ceea ce duce la o creștere relativă a veniturilor companiilor care sunt mai departe de stadiul consumului final.

Mai mult, întrucât antreprenorii au deja la dispoziție un volum mai mare de economii reale la rate de dobândă mai mici, aceștia pot primi finanțare pentru mai multe proiecte și pot crea etape complet noi în structura de producție.

Acest lucru este ilustrat în diagrama triunghiulară elaborată de laureatul premiului Nobel Friedrich Hayek în cartea sa Prețuri și producție din 1931. Pe abscisă plasează timpul sau etapele de producție și pe ordonată mărimea producției în fiecare moment. Acest concept a fost criticat ulterior de Walter Block și William Barnett , dar rămâne valabil în scop ilustrativ.

Inițial, economia se exprimă prin curba albastră – există economii mai mari și o structură de producție mai scurtă. Ulterior, consumul scade și structura producției se prelungește (curba roșie).

Triunghiul lui Hayek

Triunghiul lui Hayek

Sursa: Jörg Guido Hülsmann, „Structura producției reconsiderate”

A treia etapă, care nu este prezentată în grafic, este momentul în care numărul crescut de bunuri de consum produse de structura extinsă a producției ajunge la consumatorii finali. Astfel, prin creșterea economiilor lor, aceștia finanțează indirect creșterea prosperității în general, deoarece, în cele din urmă, renunțând la consum, structura producției poate fi extinsă și oferă mai multe bunuri de consum diferite. Care sunt economiile? Bunuri produse, dar nu consumate.

Producția în timpul unei crize

În timpul crizei, a existat o reducere a ratelor dobânzii care nu s-a datorat economiilor reale, ci manipulării ratelor dobânzii. Acestea sunt efectuate de băncile centrale. Prin urmare, consumul crește (triunghiul întunecat C) mai degrabă decât scade, și odată cu el crește și structura producției (triunghiul întunecat B).

Triunghiul lui Hayek în timpul unei crize

Triunghiul lui Hayek în timpul unei crize

Sursa : Jesús Huerta De Soto, „Numerar, credit bancar și cicluri economice” ( bani, credite bancare și cicluri economice )

Deși în momentul ilustrat a existat un optimism considerabil în economie, deoarece atât consumul, cât și producția au crescut (faza de creștere), această tendință a fost în cele din urmă de scurtă durată. În practică, consumul și producția sunt imposibile pe termen lung atunci când nu sunt susținute de economii reale – sunt investiția greșită.

Prin urmare, după faza de expansiune, economia cade în recesiune. Este un proces de recuperare, care elimină etapele de producție și consum ce nu pot fi susținute de economii (investițiile greșite în cauză).

Important este să înțelegem că nu fiecare creștere a producției este pozitivă. Atunci când ea este finanțată de o creștere reală a economiilor avem un fenomen durabil și pozitiv. Când creșterea producției este cauzată de reduceri artificiale a ratelor dobânzii și extinderi ale creditelor ea devine nesustenabilă.

Din acest motiv, trebuie să fim sceptici cu privire la acțiunile și politicile băncilor centrale dacă dorim să vedem o creștere continuă a producției, respectiv a nivelului nostru de trai.

Mai bun decât PIB: de ce producția este mai importantă și mai mare decât consumul

Dacă ne uităm la datele produsului intern brut (PIB), acestea arată că cea mai mare parte a economiei este consumul.

În cartea sa „ Structura producției” , economistul Mark Skausen propune o măsură mai bună a activității economice decât PIB, pe care îl numește producție brută. Deoarece modelul lui Skausen include și comenzi plasate între companii individuale, valorile sale în practică oferă o imagine mai bună a economiei în ansamblu.

Cu toate acestea, producția brută dovedește un fapt pe care unii economiști îl știu de multă vreme: producția este semnificativ mai mare decât consumul.

Iată diferența dintre aceste elemente în Statele Unite, singura țară care colectează date oficiale privind producția brută:

Producția brută (linia albastră) până la cheltuielile consumatorilor (linia roșie) din Statele Unite

Producția brută (linia albastră) până la cheltuielile consumatorilor (linia roșie) din Statele Unite

Sursa : grossoutput.com

Concluzii

Producția este cel mai important sector economic, deoarece fără aceasta finanțele și consumul ar fi imposibile. De asemenea, în ciuda opiniei răspândite, alimentată de indicatori precum PIB, producția este semnificativ mai mare decât sectorul de consum.

Producția are loc datorită muncii, capitalului, factorilor naturali și este întotdeauna un proces desfășurat în timp. Astfel este influențată de rata dobânzii, care este o consecință a economiilor reale. Atunci când ratele dobânzii scad artificial apar investițiile greșite (etapa de boom) în producție iar acestea trebuie eliminate (etapa de recesiune). De aceea trebuie să fim prudenți cu privire la politicile băncii centrale.

Structura producției are etape diferite, ultima dintre acestea fiind consumul final. Pe măsură ce numărul etapelor anterioare crește, structura în sine se prelungește. Cu cât structura producției se prelungește și crește, cu atât nivelul de trai este mai ridicat.

În realitate, cu cât producem mai mult, cu atât suntem mai bogați.

Preț aur (XAU-RON)
10786 RON/oz
  
+ 21 RON
Preț argint (XAG-RON)
126 RON/oz
  
+ 0 RON

Poate vrei să citești