Adaugă alertă de preț

Uniunea Monetară Latină: predecesorul zonei euro

Publicat de Daniel Vasilev în categoria Blog în data de 22.10.2021
Preț aur (XAU-RON)
10804 RON/oz
  
- 18 RON
Preț argint (XAG-RON)
127 RON/oz
  
+ 0 RON
Monede de aur 20 de franci Napoleon al III-lea cu lauri,

Deceniile dinaintea izbucnirii Primului Război Mondial sunt pline de momente interesante. Alături de Revoluția Industrială și internaționalizarea relațiilor economice și financiare din această perioadă, se regăsește unul dintre cele mai interesante fenomene ale secolului al XIX-lea – încercarea diferitelor țări de a urmări o politică monetară comună. În acel moment, două uniuni monetare multinaționale au fost fondate în Europa – Uniunea Monetară Latină și Uniunea Monetară Scandinavă. Ambele au durat câteva decenii și s-au dezintegrat în primul sfert al secolului al XX-lea, nereușind să atingă un nivel de dezvoltare care să ducă la crearea unor structuri supranaționale (cum ar fi o bancă centrală comună). În acest articol vom analiza soarta Uniunii Monetare Latine – în multe privințe prototipul zonei euro actuale.

Motivele care au dus la crearea uniunii

Unii cercetători consideră Uniunea Monetară Latină (UML) un mecanism ex post facto de recunoaștere a relațiilor monetare impuse în mod natural. Alți cercetători subliniază dorința Franței de a-și extinde sfera de influență în Europa și în lume. Impunerea sistemului monetar francez asupra altor țări a fost un instrument cheie pentru atingerea acestui obiectiv.

Lăsând deoparte ambițiile Franței, UML încerca să rezolve unele dintre dificultățile cu care se confrunta comerțul internațional în acea perioadă. În anii 1840, s-au descoperit depozite semnificative de aur în California și Australia, ducând la o scădere globală a prețului aurului și, în consecință, la o creștere a valorii relative a argintului. Unele țări își reduceau în mod deliberat valoarea monedelor de argint, ducând la o creștere a practicilor de arbitraj ilegal. Astfel, în 1860, Elveția a redus conținutul de argint al monedelor sale la 80%. Moderatorii profitau de acest lucru pentru a cumpăra monede de argint franceze și belgiene cu un conținut mai mare de metal prețios, apoi le topeau și colectau diferența. S-a ajuns în punctul în care  Franța a interzis temporar utilizarea monedelor elvețiene mici și a redus conținutul de argint al propriilor monede în 1864. Acesta este doar unul dintre multele astfel de exemple. Drept urmare, încrederea dintre țări era redusă, afectând comerțul internațional, care se confrunta atât cu restricții naturale, cât și provocate de om.

Înființarea și structura uniunii

Uniunea Monetară Latină a fost fondată la 23 decembrie 1865, cu un scop relativ simplu: existența unui standard comun privind dimensiunea și compoziția monedelor ar crește transparența prețurilor și ar sprijini comerțul internațional, reducând în același timp costul tranzacțiilor.

Membrii inițiali erau Franța, Belgia, Italia și Elveția. Potrivit unor analiști, acestea erau și unele dintre cele mai bogate țări din lume la acea vreme, în măsura în care datele istorice permit astfel de comparații. Unele studii plasează chiar Belgia, Elveția și Franța printre cele mai bogate 10 țări, al patrulea fondator, Italia, situându-se foarte aproape de restul. Cu toate acestea, singura „superputere” era Franța. Elveția s-a alăturat uniunii la numai 2 decenii după încheierea războiului civil, care a dus la formarea confederației, Belgia și-a câștigat independența la sfârșitul anilor 1830, iar Italia „se uita în afară” după o lungă perioadă de tulburări interne. Uniunea în sine a intrat în vigoare la 1 august 1866.

Țările fondatoare ale Uniunii Monetare Latine

 

Conform structurii sale originale, UML se baza pe sistemul monetar bimetalic francez, în care atât aurul, cât și argintul erau folosite ca bani. Aurul era folosit cu o frecvență mai redusă, pentru tranzacții cu valoare mai mare, iar argintul era utilizat în principal pentru achizițiile de zi cu zi. În cazul Uniunii Monetare Latine, raportul dintre prețul celor 2 metale prețioase era de 15,5 la 1, adică: 1 gram de aur costa 15,5 grame de argint. Acest raport a fost impus prin lege în Franța la începutul secolului al XIX-lea, fiind în concordanță cu valoarea reală relativă de piață a metalelor prețioase.

Ideea de la baza acestui sistem era că raportul se va adapta automat la modificările valorii de piață a aurului și argintului. Dacă, de exemplu, aurul devenea mai scump, era de așteptat ca unele dintre monedele de aur să fie retrase din circulație pentru arbitraj, în timp ce argintul non-monetar depreciat ar fi fost trimis la monetărie, urmând să fie reutilizat. Astfel, valoarea de piață a celor 2 metale se echilibra, întrucât o cantitate tot mai mare de aur non-monetar era utilizată împotriva unei cantități tot mai mari de argint non-monetar, ceea ce făcea la un moment dat ca lingourile de aur să fie redirecționate înapoi către monetărie.

Declinul

Problema naturii bimetalice a Uniunii Monetare a devenit evidentă când prețul argintului a început să scadă semnificativ, ca urmare a producției în creștere a acestui metal prețios. În realitate, înființarea UML coincide cu o perioadă în care prețul argintului se afla la cote extrem de ridicate în comparație cu cel al aurului. Fluctuațiile valorii celor 2 metale prețioase pe piețele internaționale și scăderea prețului argintului în special, au dus la un aflux de argint în țările Uniunii, datorită valorii sale fixe în raport cu aurul. Argintul din întreaga lume curgea către PPE, unde era schimbat cu aur în condiții mai favorabile decât cele de pe piețele internaționale.

În plus, în ciuda acordurilor încheiate, țările UML mai mici își permiteau adesea să bată monede de argint într-un volum mai mare decât cel convenit și cu o valoare mai mică decât monedele franceze. Arbitrajul din cadrul Uniunii a înflorit într-o asemenea măsură încât, inundată de monede de argint (adesea neconforme), Franța a emis un ultimatum prin care, dacă o țară dorea să părăsească uniunea, era obligată să plătească în aur valoarea nominală a tuturor monedelor sale de argint. La un moment dat, frica de a îndeplini această obligație a devenit principalul motiv pentru menținerea integrității Uniunii. Baza bimetalică a Uniunii a fost incapabilă să răspundă realităților piețelor internaționale. Măsurile de restricționare a circulației monedelor de argint au început la numai 8 ani de la înființarea UML, iar baterea gratuită a monedelor de argint a fost interzisă la 30 iulie 1879.

O altă problemă majoră care a condus la declinul UML a fost lipsa de reglementare cu privire la tipărirea banilor de hârtie. În primii ani de la crearea UML, Italia, neputând face față deficitelor sale bugetare, a început să-și finanțeze datoria publică prin tipărirea banilor. În jur de 1870, banii tipăriți în circulație din țară au început să se dubleze aproape în fiecare an, iar în perioada 1870-1874, „exemplul” a fost urmat și de Elveția, unde creșterea a fost de aproximativ 50% pe an. Astfel, apartenența la UML și lipsa unei reglementări comune privind moneda de hârtie au permis Italiei să-și ramburseze mai ușor datoria externă. Aceste practici au trezit temeri în guvernul francez privind extinderea ulterioară a Uniunii. Numai Grecia a fost acceptată în grabă și ulterior expulzată din cauza stării disperate a finanțelor sale publice și a politicii sale monetare „necinstite”. Alte țări, precum Spania, nu au fost niciodată admise oficial, deși solicitaseră aderarea.

În mod ironic, deși „pe hârtie” Uniunea Monetară Latină a continuat să existe până la 1 ianuarie 1927, sfârșitul ei practic a venit odată cu declanșarea Primului Război Mondial în 1914, când Franța a încetat temporar să mai folosească monedele de aur, precum și securizarea bancnotelor în aur. Războiul a marcat începutul unei tipăriri serioase de bani de hârtie pe continentul european, iar Uniunea Monetară Latină a fost dizolvată oficial la 1 ianuarie 1927.

Câteva paralele între UML și zona euro

Deși dificultățile cu care s-au confruntat, funcționarea uniunii monetare bimonetare din secolul al XIX-lea și zona euro actuală sunt diferite, unele dintre cele mai grave deficiențe ale acestora sunt de fapt similare.

  • UE include unii dintre membrii actuali ai zonei euro (cum ar fi Franța, Italia, Belgia și Grecia), dar și multe alte țări europene (cum ar fi România și Bulgaria) care încearcă să adopte și să pună în aplicare sistemul Uniunii fără a fi totuși acceptate în mod oficial ca membri
  • Încă din anii 1970 au apărut termenii „Uniunea Europeană”, „Comisia Europeană” și „Parlamentul European”.
  • Conceptul de monedă comună este și el prezent, dar sub denumirea de „Euro”.
  • Rolul Băncii Centrale Europene este prevăzut de un „Comitet” care să coordoneze politica monetară a fiecărui stat membru. Cu toate acestea, nu există consecințe reale.
  • Calitatea de membru al UML nu ducea la convergența ratelor dobânzilor, randamentelor obligațiunilor sau a inflației cu principalul fondator și membru al uniunii – Franța. Din nou, pot fi căutate unele paralele cu zona euro, unde, totuși, existența unei bănci centrale comune compensează în mare măsură efectul total.
  • Există o discrepanță în dezvoltarea intereselor politice și economice ale statelor membre, ceea ce duce la o “fricțiune” deliberată din partea unor membri în detrimentul altora. Atât în ​​Uniunea Monetară Latină, cât și în zona euro, un exemplu tipic în acest sens este Grecia, o țară care beneficiază de cursul de schimb comun, dar permite finanțelor publice să scape de sub control.
  • În ambele uniuni, observăm o lipsă de instrumente care să impună efectiv măsuri disciplinare guvernelor care nu respectă „regulile jocului”. Dar, dacă la nivel național sau regional, se poate introduce un mecanism care să reglementeze acest lucru, la nivel internațional ar necesita transferul unei mari părți din suveranitatea națională către structurile supra-naționale, lucru pe care statele membre UE de astăzi nu sunt dispuse să îl facă într-o măsură care să garanteze eficiența unor asemenea mecanisme de control.
Preț aur (XAU-RON)
10804 RON/oz
  
- 18 RON
Preț argint (XAG-RON)
127 RON/oz
  
+ 0 RON

Poate vrei să citești